Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0095
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 90 hp inom djuromvårdnad varav 30 hp i sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning.
Fråga SYV