Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Rehabilitering inom djuromvårdnad

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0104
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande minst 90 hp inom djuromvårdnad varav 10 hp djurens anatomi och fysiologi och 15 hp djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2.
Fråga SYV