Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Pedagogik, ledarskap och projektledning i hästverksamhet

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0112
Förkunskapskrav: 35 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande, 20 hp och Hippologisk baskurs, 10 hp och Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp
Fråga SYV