Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Djurskydd - kontroll och bedömning

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV0150
Förkunskapskrav: 90,0 hp husdjursvetenskap varav 7,5 hp djurskyddeller90,0 hp biologi varav 7,5 hp djurskyddFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.
Fråga SYV