Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Hästen i sport, arbete och fritid

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV0154
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande:- 80 hp Husdjursvetenskap eller 80 hp biologi, varav minst 10 hp djurfysiologi, 7,5 hp avel och 7,5 hp nutrition
Fråga SYV