Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Animal welfare and behaviour

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV0124
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande- 120 hp på grundnivå, varav- 60 hp biologi, husdjursvetenskap, hippologi, djuromvårdnad eller veterinärmedicinalternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi)Samt- Engelska 6
Fråga SYV