Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Animal environment, welfare and housing

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV0165
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande- 180 hp på grundnivå, varav- 60 hp biologi eller husdjursvetenskap eller hippologi eller djuromvårdnad eller veterinärmedicinalternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi)Samt- Engelska 6
Fråga SYV