Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Environmental science, A2E

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0897
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet samt 7,5 hp vetenskaplig metodik på avancerad nivå. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha... Läs mer
Fråga SYV