Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU II

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0101
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande godkända kurser i Hippolog ? kandidatprogram årskurs 1 samt genomgånget Hippolog ? kandidatprogram årskurs 2.Godkänt i kursen "Verksamhetsförlagd utbildning I" eller motsvarande. Alternativt Hippologexamen, 120 hp.
Fråga SYV