Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Verksamhetsförlagd utbildning I

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0119
Förkunskapskrav: 60 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande 20 hp, Hippologisk baskurs, 10 hp och Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp samt ett av följande alternativ:? Ridkonst och hästhantering ? ridhäst I, 25 hpeller? Ridkonst och hästhantering ?... Läs mer
Fråga SYV