Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0872
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i... Läs mer
Fråga SYV