Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Animalieproduktion ? Idisslare

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV0144
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i husdjursvetenskap eller motsvarande, alternativt 180hp i Agronomprogrammet ? Husdjur. Se övriga upplysningar.
Fråga SYV