Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Marknadsföring II

Högskolan Väst

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MFB300
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kursen MFA101 Marknadsföring I 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.
Fråga SYV