Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Travsport och hästhantering II

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0118
Förkunskapskrav: 45 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande 20 hp och Travsport och hästhantering, 25 hp
Fråga SYV