Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Travhästens friskvård och uppträning I

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0117
Förkunskapskrav: 45 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande, 20 hp och Travsport och hästhantering I, 25 hp
Fråga SYV