Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Högskolan Väst

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:VTF400
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng varav 52.5 hp inom psykologi inklusive uppsatsarbete om 7.5 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV