Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV0148
Förkunskapskrav: Biologi 2Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.
Fråga SYV