Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Miljökonsekvensbeskrivning

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX0112
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden: naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik/teknologi, lantbruksvetenskap, landskapsarkitektur eller motsvarande.
Fråga SYV