Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Etologi och antrozoologi 2

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV0151
Förkunskapskrav: 75,0 hp husdjursvetenskap varav 7,5 hp etologieller75,0 hp biologi varav 7,5 hp etologiFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.
Fråga SYV