Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Företagsekonomi för hästverksamhet I

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0110
Förkunskapskrav: Hippologisk baskurs 10 hp
Fråga SYV