Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Animalieproduktion ? akvakultur, fjäderfä och gris

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV0145
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i husdjursvetenskap eller motsvarande, alternativt 180hp i Agronomprogrammet ? Husdjur. Se övriga upplysningar.
Fråga SYV