Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Seminariekurs i hippologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0115
Förkunskapskrav: 35 hp hippologi varav Hästens biologi och handhavande, 20 hp, Hippologisk baskurs, 10 hp och Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp
Fråga SYV