Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Investeringsbedömning och finansiell styrning

Högskolan Väst

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IFS200
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Samhällskunskap A samt fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kursen ESA106 Ekonomistyrning 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.
Fråga SYV