Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Högskolan Väst

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HVU601
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom omvårdnad eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV