Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa

Högskolan Väst

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SAJ201
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng i socialt arbete eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV