Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Tillämpad statistik - självständigt analysprojekt

Högskolan Väst

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TSA110
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Fullgjorda kursfordringar eller motsvarande i kurserna Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data, 7.5 hp, Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data, 7.5 hp, samt Tillämpad statistik - prediktiv modellering, 7.5 hp, eller... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV