Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Mikroekonomi II - Företag och samhälle

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NA0176
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 10 hp mikroekonomi och 30 hp företagsekonomi.
Fråga SYV