Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0226
Förkunskapskrav: Kunskaper på grundnivå motsvarande - 90 hp skogsvetenskap eller- 90 hp skogshushållning
Fråga SYV