Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0911
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom skogsvetenskap. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV