Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0902
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom företagsekonomi inklusive företagsekonomisk metodkurs, 5 hp eller motsvarande. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av... Läs mer
Fråga SYV