Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Forest Science, A2E - Forest Science - Master´s Programme

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0912
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom skogsvetenskap. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen i skogsvetenskap. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga... Läs mer
Fråga SYV