Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0448
Förkunskapskrav: 45 hp företagsekonomi.
Fråga SYV