Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Sporthästens friskvård

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0116
Förkunskapskrav: 45 hp hippologi varav kursen Hästens biologi och handhavande, 20 hp samt en av kurserna Ridkonst och hästhantering ? Ridhäst 1, 25 hp eller Ridkonst och hästhantering ? Islandshäst I, 25 hp
Fråga SYV