Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Business Administration, A2E - Agriculture Programme - Economics and Management

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0906
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom företagsekonomi. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i... Läs mer
Fråga SYV