Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Marketing, Responsibility and Ethics

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0445
Förkunskapskrav: 120 hp högskolestudier, varav minst 90 hp företagsekonomi. Engelska 6. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.
Fråga SYV