Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kvalificerad agronompraktik 1

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LB0101
Förkunskapskrav: Minst 150 hp inom något av Agronomprogrammen.
Fråga SYV