Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Geriatrisk och palliativ omvårdnad A1N

Högskolan i Skövde

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:OM841A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Fråga SYV