Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i företagsekonomi (A1E)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0806
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: Totalt 180 hp, varav 90 hp i kurser i företagsekonomi, inklusive ett godkänt självständigt arbete på G2E-nivå. Motsvarande 15 hp i företagsekonomi på A1N-nivå, inklusive företagsekonomisk metodkurs omfattande 5 hp på A1N-nivå.... Läs mer
Fråga SYV