Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Business Administration, A2E

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0925
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom företagsekonomi. Godkänt självständigt arbete på grundnivå i företagsekonomi alternativt kandidatexamen i företagsekonomi. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det... Läs mer
Fråga SYV