Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Samtida forskning i kognitiv neurovetenskap G2F

Högskolan i Skövde

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:KU511G
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1F-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap (eller motsvarande kunskaper).
  • Om utbildningen
Fråga SYV