Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ridkonst och hästhantering Islandshäst II

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0114
Förkunskapskrav: 35 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande, 20 hp, Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp och Ridkonst och hästhantering ? Islandshäst I, 10 hp
Fråga SYV