Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kvalificerad agronompraktik 2

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LB0102
Förkunskapskrav: Minst 150 hp inom något av Agronomprogrammen samt Kvalificerad agronompraktik 1, 7,5 hp
Fråga SYV