Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ0443
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp företagsekonomi. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.
Fråga SYV