Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Remote Sensing and Forest Inventory

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0227
Förkunskapskrav: Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp varav - 90 hp skogsvetenskap, eller- 90 hp biologi eller - 90 hp naturresurshushållningoch - 5 hp GIT och 5 hp statistikoch - Engelska 6
Fråga SYV