Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:VM0112
Förkunskapskrav: Totalt 180 hp, varav 120 hp inom djuromvårdnad eller veterinärmedicin, inklusive kunskaper om anatomi och zoofysiologi om minst 10 hp,samtSvenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Fråga SYV