Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Experimental methods for economics and business studies

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NA0178
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav minst 60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi. 15hp ekonomistyrning, 15 hp mikroekonomi och 15 hp statistik ska ingå. Kunskaper motsvarande Engelska 6.
Fråga SYV