Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Animalieproduktion ? Idisslare

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV0158
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande ? 80 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav? 7,5 hp djurfysiologi? 7,5 hp genetik? 7,5 hp nutrition
Fråga SYV