Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0111
Förkunskapskrav: 45 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande, 20 hp, Hippologisk baskurs, 10 hp och Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp
Fråga SYV