Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Technology, A2E

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0910
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom teknologi. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen i teknologi. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.... Läs mer
Fråga SYV