Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Veterinary infection biology, parasitology and mycology

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1078
Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, farmaceutisk kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin, djuromvårdnad eller motsvarande. Kunskaper i engelska... Läs mer
Fråga SYV